Vragenlijst ‘datavaardige professional’

De werkgroep ‘datavaardige professional’ van het Domein Applied Science heeft in het najaar 2019 een inventarisatie gehouden onder werkgevers en alumni met als doel inzicht te krijgen in wat de behoeftes in het werkveld zijn aan kennis en vaardigheden bij analisten op het gebied van data-analyse en data opslag. De uitkomsten zijn gebruikt om te onderzoeken of het huidige data-onderwijs in de Applied Science-opleidingen voldoende aansluit bij de behoeftes in het werkveld.

De inventarisatie gaf een goede eerste indruk van de wensen vanuit het werkveld, maar er bleek behoefte aan meer details. Met deze vervolgvragenlijst willen we in kaart brengen op welk niveau deze gewenste kennis en vaardigheden door net-afgestudeerden beheerst moeten worden.

De vragenlijst is opleidingsspecifiek en gaat in op de gewenste statistische kennis en vaardigheden en programmeertalen bij afgestudeerde studenten van een bepaalde opleiding. Naar verwachting kost het invullen van een vragenlijst maximaal 5 minuten van uw tijd. Het is geen probleem als u niet heeft deelgenomen aan de inventarisatievragenlijst in het najaar 2019.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

Kies een vragenlijst

Kies hieronder de vragenlijst van de opleiding die het beste aansluit bij uw organisatie/afdeling.

Vragenlijst Applied Science
Vragenlijst Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
Vragenlijst Biotechnologie
Vragenlijst Chemie / Chemische Technologie