Binnen het Domein Applied Science zijn vijf landelijke opleidingsoverleggen actief. Deze opleidingsoverleggen zijn georganiseerd rondom vijf van de elf opleidingen en spelen een centrale rol bij de uitwerking en uitvoering van de onderwijsactiviteiten van DAS. Tevens worden bij deze overleggen ervaringen uitgewisseld en gezamenlijke activiteiten ontplooid.

De landelijke opleidingsoverleggen zijn actief voor de opleidingen:

  • Bio-Informatica (LOBIN)
  • Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek (LOBEM)
  • Chemie (LOCH)
  • Chemische Technologie (LOCT)
  • Technische Natuurkunde (LOTN)

Vertegenwoordigers van de opleiding Applied Science zijn aangesloten bij het LOBEM, LOCH en LOCT. Vertegenwoordigers van de opleiding Biotechnologie zijn aangesloten bij het LOBEM.

Daarnaast komen de masteropleidingen in het domein samen in het Landelijk Overleg Masteropleidingen Applied Science.