Het Domein Applied Science (DAS) is het samenwerkingsverband van hbo-opleidingen in de toegepaste natuurwetenschappen. Stichting DAS coördineert en ondersteunt deze samenwerking.

Missie & Beleid

De opleidingen binnen DAS staan voor grote uitdagingen. De samenwerking binnen het Domein Applied Science kan de hogescholen ondersteunen bij het aangaan van deze uitdagingen. De samenwerking biedt de deelnemers een netwerk waarin onderwijs en onderzoeksbeleid gezamenlijk ontwikkeld kan worden. Daarnaast wordt een innovatieve en lerende omgeving geboden waarin geleerd kan worden van de kennis en ervaring van collega’s. De gezamenlijke initiatieven moeten leiden tot kwaliteitsverbetering van het onderwijs en onderzoek waardoor de hogescholen zich verder kunnen ontwikkelen tot innovatieve kennisinstellingen en daarbij hun eigen profilering en positionering in de regio kunnen versterken. Door de samenwerking moeten de hogescholen beter kunnen voldoen aan hun opdracht om de professionals af te leveren die de maatschappij nodig heeft.

Het Meerjarenbeleidsplan van het Domein Applied Science geeft de belangrijkste ambities en uitdagingen aan voor het Applied-Science-onderwijs en -onderzoek in de komende jaren en de rol die het Domein Applied Science (DAS) daarin wil vervullen.

Bekijk het Meerjarenbeleidsplan