Digitale vaardigheden en geletterdheid spelen een belangrijke rol binnen ons domein. Vanuit de EU wordt er veel aandacht besteed aan digitale geletterdheid, omdat dit belangrijk is om goed aan te sluiten op de snel veranderende digitale samenleving (DigCompEdu, Digital Competence Framework for the European Schools, Raamwerk Docentcompetenties met ICT (versnellingsplan)). We willen graag adviserend zijn richting de landelijke overleggen (LOBEM, LOCH, LOCT en LOBIN) welke digitale vaardigheden er nodig zijn binnen ons vakgebied, en hoe deze (in samenwerking met het werkveld) juist geïmplanteerd kunnen worden in (huidige) curricula. Om dit mogelijk te maken willen we langsgaan bij het LOBEM, LOTN, LOMAS, LOCH, LOCT en LOBIN. Deze zes landelijke overleggen vertegenwoordigen de domeinen binnen het domein Applied Science en zorgen voor afstemming van het competentie profiel. Wij denken dat digitalisering hier een steeds grotere rol in gaat spelen.