De sector Life Science & Health staat voor de opgave de gezondheid en kwaliteit van leven van Nederlanders duurzaam te verbeteren. Het toegepast Life Science-onderzoek aan hogescholen draagt daar aan bij door o.a. de ontwikkeling van innovatieve meetmethoden voor diagnostiek en point-of-care devices; onderzoek naar de effecten van (voedings)stoffen op ziekte en gezondheid en door het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe medicijnen.

Wij werken samen aan proefdiervrij onderzoek

Voor onderzoek binnen het thema gezondheid is het belangrijk dat producten veilig zijn, en effecten voor mens en dier bekend zijn. Hier worden nog steeds veel dierproeven voor gebruikt. Lectoraten zijn ervan overtuigd dat op termijn geen dierproeven meer nodig zijn. Zij werken aan nieuwe manieren om proefdiervrij onderzoek te doen. Door samen te werken binnen het lectorenplatform en de technieken van verschillende lectoraten te bundelen komen we dichterbij een proefdiervrije toekomst.