Activiteitenplan

Jaarlijks werkt DAS het Meerjarenbeleidsplan uit in het Activiteitenplan. Dit plan zet de belangrijkste activiteiten en projecten voor dat jaar uiteen, inclusief prioriteitstelling.

De activiteiten zijn verdeeld in de vier beleidsspeerpunten van Stichting DAS: Onderwijs, Onderzoek, Voorlichting en Kwaliteit. Daarnaast zijn er activiteiten gericht op de werkveldrelaties van DAS en activiteiten die het netwerk van hogescholen binnen DAS versterken.

Per speerpunt is een werkgroep actief die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de activiteiten, met ondersteuning van de beleidsadviseurs van DAS.