Biotechnologie

De opleiding Biotechnologie leidt op tot analisten in een sterk op productontwikkeling gericht werkveld. Centraal staat de koppeling tussen kennis van levende organismen en technische toepassingen om voor de mens bruikbare producten te maken.

Een biotechnoloog komt vaak te werken in laboratoria gericht op onderzoek, productie, kwaliteitscontrole of diagnostiek en voert daar complexe experimenten uit die bijdragen aan het beantwoorden van diverse vraagstellingen. Dit kan zich afspelen in laboratoria van diverse terreinen, van levensmiddelenindustrie tot laboratoria voor forensische en landbouwkundige vraagstellingen
In een onderzoeks- en ontwikkelomgeving is een biotechnoloog betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe, of verbetering van bestaande, producten, organismen (zoals micro-organismen en planten), materialen, methoden en processen. De bachelor participeert zelfstandig in een onderzoeksteam en is vaak verantwoordelijk voor een deelonderzoek. De bachelor kan ook betrokken zijn bij of primair verantwoordelijk zijn voor het beheren en beheersen van (een deel van) een onderzoeks- of productieproces. Duurzaamheid in al zijn facetten speelt altijd een rol.

Alle uitstroomrichtingen

Rode biotechnologie
Groene biotechnologie
Witte biotechnologie

Profielbeschrijving BSc Applied Science

Meer weten over wat een student kan na deze opleiding?

Bekijk de profielbeschrijving van de BSc Applied Science