Chemische technologie (deeltijd)

De opleiding Chemische Technologie is te volgen in deeltijd. Deze opleiding is een volwaardige hbo-opleiding die leidt tot het behalen van een diploma op bachelorniveau en wordt gevolgd door studenten met een baan in een verwante werkomgeving. De student combineert het studeren met de eigen baan en voert een deel van de opdrachten uit binnen het eigen bedrijf.

Deze opleiding is te volgen aan de:

Hogeschool Rotterdam (deeltijd)
Deze opleiding start met veel aandacht voor chemie, wiskunde, statistiek en proceskunde. Daarnaast komen aanvullende competenties en vaardigheden aan bod zoals communicatie, onderzoeken, projectmanagement en werken in een multidisciplinair team. Vervolgens valt voor de verdere verdieping van het vakgebied te denken aan onderwerpen als thermodynamica, procesbeheersing, reactorkunde, industriële chemie en werktuigbouwkunde. Meer informatie.

Alle hogescholen