Het Lectorenplatform Applied Science verbindt lectoren met natuurwetenschappelijke expertise en realiseert samen met het werkveld technologische innovaties op het gebied van ziekte en gezondheid, voedselvoorziening en duurzame productie. We slaan een brug tussen fundamenteel natuurwetenschappelijk onderzoek en toepassing in de praktijk. Zo dragen we bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en vraagstukken uit de praktijk.

Binnen het Lectorenplatform bundelen de lectoren hun krachten op drie thema’s:

Gezondheid en zorg

De sector Life Science & Health staat voor de opgave de gezondheid en kwaliteit van leven van Nederlanders duurzaam te verbeteren. Het toegepast Life Science-onderzoek aan hogescholen draagt daar aan bij door o.a. de ontwikkeling van innovatieve meetmethoden voor diagnostiek en point-of-care devices; onderzoek naar de effecten van (voedings)stoffen op ziekte en gezondheid en door het ontdekken en ontwikkelen van nieuwe medicijnen.

Verduurzaming van de industrie

Een belangrijke maatschappelijke opdracht is om de industrie in Nederland en daarbuiten te verduurzamen. Dit heeft vele elementen. Zo wordt er verduurzaamd door minder energie te verbruiken (naar energieneutrale productiesystemen), minder afval te genereren, bijvoorbeeld door (meer) benutting van afvalstromen en recycling van materialen.

Verwaarding plantinhoudsstoffen

Nederland is groot in land- en tuinbouw, zowel voor voedselproductie als sierteelt. Veel gewassen bevatten ook stoffen die potentieel een medicinale of antimicrobiele werking hebben. Het onderzoek richt zich zowel op de identificatie van deze stoffen, hun effect en de mogelijkheden om (reststromen van) gewassen in te zetten om producten van deze inhoudsstoffen te maken.


Het Lectorenplatform Applied Science wordt ondersteund door Stichting Domein Applied Science en mede mogelijk gemaakt door Regieorgaan SIA.

U gebruikt een verouderde browser van Internet Explorer die niet meer wordt ondersteund. Voor optimale prestaties raden wij u aan om een nieuwere browser te downloaden. Hiervoor verwijzen wij u door naar:

browsehappy.com sluiten