Het Lectorenplatform Applied Science verbindt lectoren met natuurwetenschappelijke expertise en realiseert samen met het werkveld technologische innovaties. We slaan een brug tussen fundamenteel natuurwetenschappelijk onderzoek en toepassing in de praktijk. Zo dragen we bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en vraagstukken uit de praktijk.

Binnen het Lectorenplatform bundelen de lectoren hun krachten op drie thema's: gezondheid, voedsel en gewassen, en duurzaamheid.


Het Lectorenplatform Applied Science wordt ondersteund door Stichting Domein Applied Science en mede mogelijk gemaakt door Regieorgaan SIA.