Chemische technologie

De opleiding Chemische technologie leidt medewerkers op die betrokken zijn bij het productieproces in de procesindustrie, waarbij de nadruk ligt op de chemische industrie. Afgestudeerden houden zich bezig met het ontwerp, de ontwikkeling, verbetering, implementatie en evaluatie van geïntegreerde systemen van bijvoorbeeld medicijnen, grondstoffen, schoon drinkwater en voeding maar ook de ontwikkeling van duurzaam asfalt.

De doelstellingen van de chemisch technoloog zijn het optimaliseren van betrouwbaarheid, het waarborgen van veiligheid en het behalen van productiespecificaties, en het verkleinen van de verspilling van materialen, energie, tijd en andere resources. De chemisch technoloog heeft kennis van fysische en chemische processen, producteigenschappen en processtappen, en kan dit alles plaatsen in het kader van abstractere theoretische modellen.
De bachelor is betrokken bij of zelfs primair verantwoordelijk voor het beheren en beheersen van (een deel van) het productieproces. In teamverband ontwikkelt of past hij nieuwe processen toe of verbetert bestaande processen, producten of materialen. Hiertoe overlegt hij zowel met operators als (hoger) management en externe partijen, neemt beslissingen over procesveranderingen, of bereidt deze beslissingen voor en rapporteert over het procesverloop en het resultaat.

Alle uitstroomrichtingen

Materiaalkunde
Procestechnologie

Profielbeschrijving BSc Applied Science

Meer weten over wat een student kan na deze opleiding?

Bekijk de profielbeschrijving van de BSc Applied Science