Introductie

Wat kunnen werkgevers qua kennis, vaardigheden en competenties verwachten van net afgestudeerden in het domein Applied Science? Naar welk niveau werken opleidingen in dit domein toe als het gaat om de startbekwaamheid van de professionals die ze klaarstomen voor het werkveld? Dat kunt u lezen in deze profielbeschrijving.

Lees meer over de profielbeschrijving keyboard_arrow_right
info

Bekijk hier de laatste wijzigingen

Lees meer keyboard_arrow_right

Eindkwalificaties

Elke student die in de Europese Unie een bacheloropleiding heeft afgerond, krijgt dezelfde internationaal geaccepteerde titel. Om studenten overal een vergelijkbaar niveau te laten bereiken, zijn er Europese afspraken gemaakt. Ook de opleidingen in het domein Applied Science vallen daaronder.

Competenties

Stap voor stap verwerven studenten tijdens hun studie een hele waaier aan competenties. Aan het eind van hun studie hebben alle studenten een analytische, onderzoekende en oplossingsgerichte houding ontwikkeld. Afgestudeerden kunnen zowel zelfstandig als in een multidisciplinair team functioneren en zijn zich bewust van risico’s voor mens, dier en milieu, alsmede van de ethische implicaties van onderzoek.

Lees meer en ga naar alle competentietabellen keyboard_arrow_right

Andere onderwerpen

Afstemming werkveld

Het Landelijk Overleg Werkveldadviescommissies Applied Science heeft de profielbeschrijving van het domein Applied Science, dat op deze website staat, getoetst en goedgekeurd (gevalideerd). Werkveldvertegenwoordigers spelen bovendien een belangrijke rol bij het actueel houden van deze profielbeschrijving.

Stichting DAS

Het Domein Applied Science (DAS) is het samenwerkingsverband van hbo-opleidingen in de toegepaste natuurwetenschappen. Stichting DAS coördineert en ondersteunt deze samenwerking.

Toekomstige studenten

Een van deze opleidingen studeren? Kijk dan snel op Exactwatjezoekt.nl!