Chemie

De hbo-studie Chemie leidt op tot research analist. Centraal staat het chemische vakgebied. Hierin zijn grofweg drie belangrijke onderdelen te onderscheiden: analytische chemie, onderzoek naar en synthetiseren van moleculen en verbindingen, en de ontwikkeling van producten op basis van functionele moleculen of componenten.

Chemici die in researchlaboratoria bij overheidsinstellingen en grote bedrijven komen te werken, zijn daar verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van het (deel)onderzoek. Ze ontwikkelen en realiseren een experimentele proefopzet, verrichten en interpreteren experimenten (of laten deze verrichten), trekken conclusies en doen aanbevelingen. In researchlaboratoria in het MKB is de benadering doorgaans minder fundamenteel en juist meer toegepast. Het richting geven aan en het organiseren en coördineren van de werkzaamheden maakt dan tevens deel uit van het takenpakket van de chemicus.

In andere domeinen, zoals toepassing of fabricage, is de chemicus vooral ook actief als research analist. Dit kan zijn bij milieulaboratoria, laboratoria ten behoeve van kwaliteitscontrole en productie op organisch, biochemisch en analytisch gebied, of vergelijkbare laboratoria.

Alle uitstroomrichtingen

Analytische chemie
Fysische chemie
Organische chemie
Biochemie
Research
Elektrochemie

Profielbeschrijving BSc Applied Science

Meer weten over wat een student kan na deze opleiding?

Bekijk de profielbeschrijving van de BSc Applied Science