Chemie (deeltijd)

De opleiding Chemie is ook te volgen in deeltijd. De deeltijdopleidingen Chemie zijn volwaardige hbo-opleidingen die leiden tot het behalen van een diploma op bachelorniveau. Deze deeltijd opleidingen worden vaak gevolgd door werkenden. De student combineert het studeren met de eigen/een baan in een verwante werkomgeving en voert een deel van de opdrachten uit binnen de eigen functie. De invulling en het programma van de opleiding verschilt per hogeschool.

De deeltijdopleiding Chemie is te volgen aan twee hogescholen:

Hogeschool Utrecht
De student wordt opgeleid tot chemisch analist op hbo-niveau, een expert op het gebied van nieuwe analysemethoden en – technieken. De deeltijdopleiding in Utrecht staat niet alleen open voor in het chemisch werkveld werkende MBO-ers, maar ook voor andere instromers, mits kennis van wiskunde en scheikunde op havo-niveau aanwezig is. Het curriculum is opgebouwd uit grote cursussen waarin theorie, praktijk en ondersteunende vakken goed geïntegreerd zijn. Uiteraard ligt de nadruk op chemische disciplines zoals analytische chemie, organische chemie en biochemie, maar er is ook veel aandacht voor vaardigheden zoals ‘leren leren’, presenteren, verslaglegging etcetera.. Meer informatie.

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
In deze opleiding ligt de nadruk op de analytische chemie en komen onderwerpen als instrumentele analyse, chemometrie, polymeerkunde en organische chemie aan bod. Naast het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden wordt aandacht besteed aan professional skills zoals schriftelijke en mondelinge communicatie en professioneel samenwerken.

Het onderwijs is opgebouwd in modules. Elke module heeft een omvang van 30 ec/studiepunten (volgorde modules vrij in te vullen). Sommige modules zijn ook als cursist te volgen.  Elke module bestaat voor het grootste deel uit e-learning en iedere student komt eens in de 2 weken een volledige dag naar de academie. De modules zijn opgebouwd rond 1 thema. Meer informatie.

Profielbeschrijving BSc Applied Science

Meer weten over wat een student kan na deze opleiding?

Bekijk de profielbeschrijving van de BSc Applied Science