Forensisch onderzoek

Middels praktijk en project onderwijs worden studenten opgeleid tot een (forensisch) onderzoeker die met gedegen kennis van natuurwetenschappelijk onderzoek en getraind in het ketendenken, in staat is tot het reconstrueren van gebeurtenissen, incidenten en delicten.

Forensisch onderzoekers worden niet alleen ingeschakeld bij delicten, maar bij allerlei incidenten zoals brand, ongevallen en fraude tot schade door falen van producten, materialen, constructies of menselijk handelen. Forensisch onderzoekers zijn daarom werkzaam op de ‘plaats delict’ en in het laboratorium. Hier analyseren zij sporen of onderzoeken zij welke factoren een rol hebben gespeeld bij een incident.

Profielbeschrijving BSc Applied Science

Meer weten over wat een student kan na deze opleiding?

Bekijk de profielbeschrijving van de BSc Applied Science