NHL Stenden Hogeschool / Hogeschool VHL, Leeuwarden

De opleidingen van LS&T werken volgens het onderwijsconcept Design Based Education, wat inhoudt dat ze nauw contact onderhouden met het werkveld/lectoraten en dat ze onderzoeksopdrachten uit de praktijk betrekken in hun onderwijs. Er is veel aandacht voor samenwerking binnen de opleidingen, maar ook voor multidisciplinaire activiteiten. Internationalisering en duurzaamheid zijn speerpunten. Ook wordt veel aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling en het leerproces van de individuele student.

Alle uitstroomrichtingen

Alle Kenniscentra

Samenwerkingen

MBO-Samenwerkingsverbanden

 • Friesland College
 • Nordwin College
 • MBO Lifesciences

VO-Samenwerkingsverbanden

 • Aansluitingsnetwerk VO-HO Fryslân

WO-Samenwerkingsverbanden

 • RUG
 • UCF
 • UMCG
 • WUR

Bedrijven/instellingen

 • BASF
 • CERTE
 • Friesland Campina
 • Het Schone Noorden

Samenwerkingsverbanden/platforms

 • BERNN (Biobased Economy Regio Noord Nederland)
 • Centra voor Innovatief Vakmanschap (mbo)
 • CEW (Centre of Expertise Water)
 • CiV Water
 • CoE Biobased Economy
 • CoE Food
 • CoE Healthy Ageing
 • HTRIC
 • Life Cooperative
 • Wetsus

Werkveldadviescommissie

 • BASF Nederland BV
 • BioClear
 • Certe
 • Cupol
 • Enza Zaden
 • Eurofins Food Testing Netherlands
 • FrieslandCampina
 • FrieslandCampina-Kievit
 • IMEnz Bioengineering
 • Mercachem-Syncom
 • UMCG
 • WLN