Circular Plastics

Onderzoeksthema’s

 • Mechanische Recycling: sorteren / verwerking / wasprocedé
 • Chemische Recycling: optimalisatie / procestechnologie / filtratietechnieken
 • Productontwikkeling: productinnovatie / businesscases

Met steun van / in samenwerking met

 • Provincie Friesland
 • Afvalfonds verpakkingen
 • KIDV
 • Circulair Friesland
 • Omrin
 • Philips DAP
 • Lankhorst
 • Morssinkhoff
 • Cumapol / Dufor