Sustainable Water Systems

Onderzoeksthema's

Water en gebouwde omgeving

 • leren van duurzame woonwijken
 • waterneutrale flat
 • innovatieve monitoring: onderwaterdrones

Water en klimaat

 • Better Wetter: water vasthouden en schoonhouden in een krimpregio
 • Klimaatkanalen: guiding model event storage
 • Climate Impact Analyses

Water en gezond leven

 • verspreiding resistente bacterien
 • healthy ageing

Water en cultuur

 • duurzaam water als culturele opgave
 • Culturele Hoofdstad Leeuwarden/Fryslan 2018
 • DNA van de Friese Vlag

Water en de gereedschapskist

 • toolbox met instrumenten (demo’s, voorbeelden, gidsmodellen, animaties, experimenten)
 • gidsprincipe benadering

In samenwerking met o.a.

 • Centre of Expertise Deltatechnology
 • Dutch Delta Academy partners
 • Kenniscentrum Noorderruimte Hanzehogeschool
 • Centre of Expertise Watertechnology
 • Wetsus
 • Opleidingen van Hogeschool Van Hall Larenstein
 • Waterschappen: Wetterskip, Vallei en Veluwe, Hunze en Aa
 • Gemeente Leeuwarden
 • STOWA
 • Radboud Universiteit
 • TU Delft
 • Nyenrode
 • Deltares
 • NHL
 • Rijkswaterstaat
 • Minerva
 • ROM3D
 • INDYMO