Innovatie Laboratorium en Point of Care Technologie

Alle hogescholen

Onderzoeksthema's

  • Toekomstbestendig opleiden van laboratoriumpersoneel
  • Efficiënter onderzoek en diagnostiek door inzet van technologische innovaties
  • Focus op interdisciplinair samenwerken, ICT, en data analyse
  • Diagnostiek op de plek en het moment met de grootste impact: Point-of-Care Testing

In samenwerking met o.a.

  • Erasmus Medisch Centrum
  • Groene Hart Ziekenhuis
  • Leids Universitair Medisch Centrum