Forensisch onderzoek

Alle hogescholen

Onderwerpen

  • Kansen en risico’s van nieuwe forensische opsporingsmethoden
  • Forensische informatie-uitwisseling
  • De waarde van forensische sporeninformatie:
    -In welke mate leveren verschillende typen forensische sporen een bijdrage aan opsporing of bewijs in verschillende soorten zaken?
    -Wat is de opsporings- en bewijswaarde van forensische informatie in de context van een zaak?