Energietransitie in de procesindustrie

Alle hogescholen

Onderzoeksthema's

Het lectoraat Procesoptimalisatie en -intensificatie hoort bij de onderzoekslijn Groene Chemie en Groene Materialen van het Kenniscentrum Duurzame HavenStad.

Het lectoraat onderzoekt de omstandigheden waaronder procesoptimalisatie en -intensificatie  de Nederlandse procesindustrie versterkt.

In samenwerking met o.a.

Bedrijven, instellingen, onderwijs/onderzoeksinstellingen, bij voorkeur in de regio Rijnmond.