Metabolomics

Alle hogescholen

Onderzoeksthema's

  • Ontwikkelen van nieuwe monstervoorbewerkings- en scheidingsmethoden voormetabolomics analyse op kleine monsters.
  • Ontwikkelen van minor Metabolomics

In samenwerking met o.a.

  • Division of Analytical BioSciences, Universiteit Leiden
  • Lectoraat Innovatieve Moleculaire Diagnostiek, Hogeschool Leiden