Metagenomics

Alle hogescholen

Onderzoeksthema's

  • Inzet van genomicstechnieken om biodiversiteit en ecosysteemrelaties in kaart te brengen

In samenwerking met o.a.

Naturalis Biodiversity Centre