Sustainable Energy Systems

Lector
Dhr. Richard van Leeuwen
06-1089 2455

Website van het lectoraat

Meer informatie volgt.

Onderzoeksthema's

  • Bio-energie en opwekking
  • Duurzame warmte gebouwde omgeving
  • Systeemintegratie en smart energy
  • Waterstoftechnologie en applicaties

De samenleving zoekt naar oplossingen voor een versnelling van de energietransitie die nodig is om de klimaatdoelstellingen te bereiken. Deze oplossingen worden gevonden door technologische innovaties, maar die kunnen niet los worden gezien van economische, bestuurlijke, juridische en sociale vraagstukken.

Het lectoraat Sustainable Energy Systems levert een belangrijke bijdrage aan dit maatschappelijke onderwerp. Het doel van het lectoraat is te komen tot optimale ontwerpen voor bio-energie en mestraffinage installaties, duurzame warmtenetten en duurzame energie-installaties voor gebouwen en industrie. Daarnaast onderzoekt het lectoraat hoe deze installaties, samen met energieopslag, optimaal geïntegreerd en aangestuurd kunnen worden binnen energienetten voor de levering van warmte, koude, elektriciteit en duurzame brandstoffen aan gebruikers.

Het lectoraat werkt in co-creatie samen met bedrijven, organisaties, overheden en burgers. Onze docent-onderzoekers werken nauw samen met studenten die wij opleiden tot ingenieurs die in de praktijk het verschil maken in het ontwerp en de toepassing van nieuwe, duurzame energiesystemen.