Zuyd Hogeschool

Binnen de bacheloropleiding Applied Science wordt op de thema’s Duurzaamheid en Gezondheid geïntegreerd en praktijkgericht onderwijs en onderzoek aangeboden, resulterend in breed inzetbare (young) professionals. De manier van opleiden kenmerkt zich door het leren en werken in communities van studenten, medewerkers en het werkveld waarbij er veel aandacht is voor persoonlijke ontwikkeling. De beroepspraktijk op de Brightlands Chemelot Campus (en andere relevante locaties buiten de campus) worden optimaal en maximaal gebruikt als context. Ontwikkelen en studeren vindt dus plaats samen mét en ín de beroepspraktijk. Naast het aanleren van relevante kennis, vaardigheden en competenties, ontwikkelen studenten zich ook als persoon en worden ze voortdurend gestimuleerd eigen verantwoordelijkheid te dragen en eigen onderbouwde keuzes te maken.

Alle bacheloropleidingen

Alle uitstroomrichtingen

Alle Lectoraten

Internationale profilering

 • Onderwijsprogramma voor Duitse zij-instroom
 • Living Lab Biobased Brazil
 • Uitwisselingsprogramma’s:
  -Biomedical Science met UCCL te Diepenbeek (B).
  -Chemistry met Provadis te Frankfurt (D).
  -Material Science met FH Aachen (D).

Werkveldadviescommissie

 • Chemelot Innovation and Learning Labs (CHILL)
 • Brightlands Material Center
 • Enzypep
 • TNO
 • Werkgeversvereniging Limburg