Let op: De competentie Projectmatig werken is in september 2023 nieuw toegevoegd aan de competentieset van het Domein Applied Science. Projectmatig werken vervangt de competentie Leidinggeven / Managen. Gedurende het proces van de implementatie van Projectmatig werken in de opleidingen, blijven beide competentietabellen beschikbaar in de profielbeschrijving. 

De Bachelor of Science is in staat om op een gestructureerde en planmatige wijze, samen met anderen te werken aan de oplossing van een complex probleem of uitdaging.  

De professional laat dat zien door: 

A | Te zorgen dat de doelen en de criteria voor succes van het project of programma duidelijk zijn gedefinieerd en zicht te hebben op de impact van het project op de maatschappij.
B | Projectrollen en verantwoordelijkheden, resultaten, mijlpalen, limieten voor onafhankelijke besluitvorming en wensen van de opdrachtgever te definiëren. Financiële en/of eindverantwoordelijkheid te dragen voor het project.
C | Verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van het project, medewerkers te begeleiden en samenwerking te stimuleren.  Effectief en sensitief te communiceren met medewerkers.
D | Overzicht te houden over de voortgang van het project en de bijbehorende fasen en pro-actief maatregelen te nemen om het project op schema te houden.
E |  Eindverantwoordelijkheid te dragen voor oplevering van het eindproduct met inhoudelijke onderbouwing van gemaakte keuzes en demonstratie dat het product voldoet aan het doel, de criteria en randvoorwaarden.
F | Kritisch te reflecteren op het proces en het resultaat. De lessen uit het project in kaart te brengen en te borgen in de organisatie.

Bekijk alle handelingsindicatoren

7 | Projectmatig werken

De Bachelor of Science is in staat om op een gestructureerde en planmatige wijze, samen met anderen te werken aan de oplossing van een complex probleem of uitdaging.  

7 | Projectmatig werken

De Bachelor of Science is in staat om op een gestructureerde en planmatige wijze, samen met anderen te werken aan de oplossing van een complex probleem of uitdaging.  

Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV
De student werkt aan een project binnen een besloten projectkader.

De student laat dat zien door:
De student werkt aan een project binnen een beperkt open projectkader.

De student laat dit zien door:
De student werkt binnen een open projectkader.

De student laat dit zien door:
De ervaren beroepsbeoefenaar (zie beschrijving competentie hierboven).

De professional laat dit zien door:
A | Opzetten van een (deel)project De aangereikte doelen, beoogd(e) eindproduct(en) en criteria aan eindproduct(en) van het project te benoemen. In overleg met de opdrachtgever de doelen, beoogd(e) eindproduct(en) en criteria aan eindproduct(en)van het project aan te scherpen. Vanuit de vraagstelling van de opdrachtgever de doelen, beoogd(e) eindproduct(en) en criteria aan eindproduct(en) van het project te formuleren. Te zorgen dat de doelen en de criteria voor succes van het project of programma duidelijk zijn gedefinieerd en zicht te hebben op de impact van het project op de maatschappij.
B | Plannen en werk verdelen Binnen aangereikte randvoorwaarden, planning, mijlpalen, activiteiten, rollen en verantwoordelijkheden te bepalen. De randvoorwaarden aan te scherpen en te vertalen naar activiteiten, planning, mijlpalen, risico's, rollen en verantwoordelijkheden. De randvoorwaarden te formuleren en te vertalen naar activiteiten, planning, mijlpalen, rollen en verantwoordelijkheden, en een risicoanalyse op te stellen. Projectrollen en verantwoordelijkheden, resultaten, mijlpalen, limieten voor onafhankelijke besluitvorming en wensen van de opdrachtgever te definiëren. Financiële en/of eindverantwoordelijkheid te dragen voor het project.
C | Samenwerken en taak- en procesgericht communiceren Afspraken na te komen en te communiceren over de voortgang van de afgesproken activiteiten. Verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van de eigen activiteiten en hierover pro-actief te communiceren met oog op de voortgang van het project. Verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van de projectactiviteiten, hierover af te stemmen met het projectteam en teamleden aan te spreken op hun verantwoordelijkheid in de uitvoering. Verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van het project, medewerkers te begeleiden en samenwerking te stimuleren. Effectief en sensitief te communiceren met medewerkers.
D | Monitoren en bijsturen van activiteiten De voortgang van eigen activiteiten bij te houden en zo nodig in afstemming planning of activiteiten bij te stellen binnen de gestelde randvoorwaarden. Verantwoordelijkheid te nemen bij het monitoren van de voortgang van het project, signaleren van knelpunten in de voortgang van het project en deze bespreekbaar maken en zo nodig de planning of activiteiten bij te stellen binnen de gestelde randvoorwaarden. De voortgang van het gehele project te monitoren en indien nodig maatregelen af te stemmen om het project op schema te houden binnen de gestelde randvoorwaarden. Overzicht te houden over de voortgang van het project en de bijbehorende fasen en pro-actief maatregelen te nemen om het project op schema te houden.
E | Opleveren eindproduct Het eindproduct op te leveren en indien nodig aan de opdrachtgever uit te leggen waarom is afgeweken van criteria of beoogde eindresultaten. Het eindproduct op te leveren, de gebruikte middelen en gemaakte keuzes te onderbouwen en bij de opdrachtgever te toetsen of het eindproduct voldoet aan het doel en de criteria. Het eindproduct op te leveren, de gebruikte middelen en gemaakte keuzes te onderbouwen en aan de opdrachtgever aan te tonen dat het product voldoet aan het doel en de criteria. Eindverantwoordelijkheid te dragen voor oplevering van het eindproduct met inhoudelijke onderbouwing van gemaakte keuzes en demonstratie dat het product voldoet aan het doel, de criteria en randvoorwaarden.
F | Evalueren Het proces en resultaat te evalueren aan de hand van een aantal aangereikte indicatoren en/of een aangereikte methode. Het proces en resultaat gestructureerd te evalueren en enkele verbetersuggesties te doen. Te reflecteren op het proces en het resultaat, en concrete verbeteringen voorstellen te doen. Kritisch te reflecteren op het proces en het resultaat. De lessen uit het project in kaart te brengen en te borgen in de organisatie.

Niveau I

De student werkt aan een project binnen een besloten projectkader.

De student laat dat zien door:

<b>A | Opzetten van een (deel)project </b>

De aangereikte doelen, beoogd(e) eindproduct(en) en criteria aan eindproduct(en) van het project te benoemen.

<b>B | Plannen en werk verdelen </b>

Binnen aangereikte randvoorwaarden, planning, mijlpalen, activiteiten, rollen en verantwoordelijkheden te bepalen.

<b>C | Samenwerken en taak- en procesgericht communiceren </b>

Afspraken na te komen en te communiceren over de voortgang van de afgesproken activiteiten.

<b>D | Monitoren en bijsturen van activiteiten </b>

De voortgang van eigen activiteiten bij te houden en zo nodig in afstemming planning of activiteiten bij te stellen binnen de gestelde randvoorwaarden.

<b>E | Opleveren eindproduct </b>

Het eindproduct op te leveren en indien nodig aan de opdrachtgever uit te leggen waarom is afgeweken van criteria of beoogde eindresultaten.

<b>F | Evalueren </b>

Het proces en resultaat te evalueren aan de hand van een aantal aangereikte indicatoren en/of een aangereikte methode.

Niveau II

De student werkt aan een project binnen een beperkt open projectkader.

De student laat dit zien door:

<b>A | Opzetten van een (deel)project </b>

In overleg met de opdrachtgever de doelen, beoogd(e) eindproduct(en) en criteria aan eindproduct(en)van het project aan te scherpen.

<b>B | Plannen en werk verdelen </b>

De randvoorwaarden aan te scherpen en te vertalen naar activiteiten, planning, mijlpalen, risico's, rollen en verantwoordelijkheden.

<b>C | Samenwerken en taak- en procesgericht communiceren </b>

Verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van de eigen activiteiten en hierover pro-actief te communiceren met oog op de voortgang van het project.

<b>D | Monitoren en bijsturen van activiteiten </b>

Verantwoordelijkheid te nemen bij het monitoren van de voortgang van het project, signaleren van knelpunten in de voortgang van het project en deze bespreekbaar maken en zo nodig de planning of activiteiten bij te stellen binnen de gestelde randvoorwaarden.

<b>E | Opleveren eindproduct </b>

Het eindproduct op te leveren, de gebruikte middelen en gemaakte keuzes te onderbouwen en bij de opdrachtgever te toetsen of het eindproduct voldoet aan het doel en de criteria.

<b>F | Evalueren </b>

Het proces en resultaat gestructureerd te evalueren en enkele verbetersuggesties te doen.

Niveau III

De student werkt binnen een open projectkader.

De student laat dit zien door:

<b>A | Opzetten van een (deel)project </b>

Vanuit de vraagstelling van de opdrachtgever de doelen, beoogd(e) eindproduct(en) en criteria aan eindproduct(en) van het project te formuleren.

<b>B | Plannen en werk verdelen </b>

De randvoorwaarden te formuleren en te vertalen naar activiteiten, planning, mijlpalen, rollen en verantwoordelijkheden, en een risicoanalyse op te stellen.

<b>C | Samenwerken en taak- en procesgericht communiceren </b>

Verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van de projectactiviteiten, hierover af te stemmen met het projectteam en teamleden aan te spreken op hun verantwoordelijkheid in de uitvoering.

<b>D | Monitoren en bijsturen van activiteiten </b>

De voortgang van het gehele project te monitoren en indien nodig maatregelen af te stemmen om het project op schema te houden binnen de gestelde randvoorwaarden.

<b>E | Opleveren eindproduct </b>

Het eindproduct op te leveren, de gebruikte middelen en gemaakte keuzes te onderbouwen en aan de opdrachtgever aan te tonen dat het product voldoet aan het doel en de criteria.

<b>F | Evalueren </b>

Te reflecteren op het proces en het resultaat, en concrete verbeteringen voorstellen te doen.

Niveau IV

De ervaren beroepsbeoefenaar (zie beschrijving competentie hierboven).

De professional laat dit zien door:

<b>A | Opzetten van een (deel)project </b>

Te zorgen dat de doelen en de criteria voor succes van het project of programma duidelijk zijn gedefinieerd en zicht te hebben op de impact van het project op de maatschappij.

<b>B | Plannen en werk verdelen </b>

Projectrollen en verantwoordelijkheden, resultaten, mijlpalen, limieten voor onafhankelijke besluitvorming en wensen van de opdrachtgever te definiëren. Financiële en/of eindverantwoordelijkheid te dragen voor het project.

<b>C | Samenwerken en taak- en procesgericht communiceren </b>

Verantwoordelijkheid te nemen voor de uitvoering van het project, medewerkers te begeleiden en samenwerking te stimuleren. Effectief en sensitief te communiceren met medewerkers.

<b>D | Monitoren en bijsturen van activiteiten </b>

Overzicht te houden over de voortgang van het project en de bijbehorende fasen en pro-actief maatregelen te nemen om het project op schema te houden.

<b>E | Opleveren eindproduct </b>

Eindverantwoordelijkheid te dragen voor oplevering van het eindproduct met inhoudelijke onderbouwing van gemaakte keuzes en demonstratie dat het product voldoet aan het doel, de criteria en randvoorwaarden.

<b>F | Evalueren </b>

Kritisch te reflecteren op het proces en het resultaat. De lessen uit het project in kaart te brengen en te borgen in de organisatie.