Het Domein Applied Science omvat tien opleidingen waarvan in domeinsamenwerking acht landelijk zijn vastgesteld. Op deze pagina’s worden de landelijke opleidingsprofielen gepresenteerd van:

Voor twee opleidingen in het Domein Applied Science geldt dat deze slechts aan een hogeschool binnen het domein wordt aangeboden. Er is dan ook geen sprake van een opleidingsprofiel dat in DAS-verband landelijk is afgestemd. Daarom wordt alleen de situatie van de individuele hogescholen geschetst. Het instellingsprofiel van deze opleidingen voldoen aan het domeinprofiel van de Bachelor of Science in het domein Applied Science. Hierbij gaat het om de opleidingen: