De Bachelor of Science instrueert en begeleidt medewerkers en klanten bij het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden binnen het domein Applied Science.

De professional laat dat zien door: 

A | Het zelfstandig verzorgen van theoretische inleidingen, instructies en demonstraties aan medewerkers, leerlingen, studenten of cursisten inzake praktische experimenten, het gebruik van apparaten, materialmen en dergelijke.
B | Het begeleiden van medewerkers, leerlingen, studenten of cursisten inzake te gebruiken methodes en apparatuur, alsmede bij het verrichten van literatuuronderzoek, bij (praktijk)opdrachten.
C | In diverse onderwijssituaties didactische vaardigheden toe te passen.
D | Het coachen van medewerkers en teams bij de ontwikkeling van deskundigheid.
E | Het evalueren en beoordelen van de resultaten van instructies, training en/of scholing.

Bekijk alle handelingsindicatoren

6. Competentie Instrueren | Begeleiden | Doceren | Coachen

De Bachelor of Science instrueert en begeleidt medewerkers en klanten bij het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden binnen het domein Applied Science.

6. Instrueren | Begeleiden | Doceren | Coachen

De Bachelor of Science instrueert en begeleidt medewerkers en klanten bij het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden binnen het domein Applied Science.

Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV
De student geeft op verzoek eigen kennis en vaardigheden door aan medewerkers (door demonstreren en toelichten).

De student laat dat zien door:
De student neemt initiatief tot instructie van medewerkers met een tekort aan kennis en vaardigheden.

De student laat dat zien door:
De student brengt kennis en vaardigheden op didactisch verantwoorde wijze over aan medewerkers.

De student laat dat zien door:
Ervaren beroepsbeoefenaar (zie beschrijving competentie hierboven).

De professional laat dat zien door:
A Een bijdrage te leveren aan de instructie/demonstratie aan collega-medewerkers, -studenten of leerlingen inzake een praktijkproef, etc. Het verzorgen van een instructie/ demonstratie aan collega- medewerkers, -studenten of leerlingen inzake een praktijkproef, etc. Het zelfstandig verzorgen van een theoretische inleiding met instructie/demonstratie aan collega-medewerkers, -studenten, leerlingen of cursisten inzake praktijkproeven, etc. Het zelfstandig verzorgen van theoretische inleidingen, instructies en demonstraties aan medewerkers, leerlingen, studenten of cursisten inzake praktische experimenten, het gebruik van apparaten, materialmen en dergelijke.
B Een bijdrage te leveren aan de begeleiding van medewerkers, leerlingen, studenten of cursisten inzake te gebruiken methodes en apparatuur, etc. Mee te werken aan de begeleiding van medewerkers, leerlingen, studenten of cursisten inzake te gebruiken methodes en apparatuur, etc. Een deel van de begeleiding te verzorgen van medewerkers, leerlingen, studenten of cursisten inzake te gebruiken methodes en apparatuur, etc. Het begeleiden van medewerkers, leerlingen, studenten of cursisten inzake te gebruiken methodes en apparatuur, alsmede bij het verrichten van literatuuronderzoek, bij (praktijk)opdrachten.
C Zaken helder uiteen te zetten. Informatie over te brengen, rekening houdend met de doelgroep. Complexe informatie over te brengen, rekening houdend met de doelgroep. In diverse onderwijssituaties didactische vaardigheden toe te passen.
D Zich bewust te zijn van het belang van voortdurende deskundigheidsontwikkeling. Activiteiten te ontplooien t.a.v. de eigen deskundigheidsontwikkeling en die van anderen. Op basis van eigen ervaringen een bijdrage te leveren aan het coachen van medewerkers. Het coachen van medewerkers en teams bij de ontwikkeling van deskundigheid.
E Op verzoek feedback te geven op de evaluatie/beoordeling van de resultaten van instructies, etc. Een beargumenteerde beoordeling/evaluatie te geven van de resultaten van instructies, etc. Een bijdrage te leveren aan het opstellen van beoordelingscriteria en suggesties te doen voor verdere ontwikkeling. Het evalueren en beoordelen van de resultaten van instructies, training en/of scholing.

Niveau I

De student geeft op verzoek eigen kennis en vaardigheden door aan medewerkers (door demonstreren en toelichten).

De student laat dat zien door:

<b>A</b>

Een bijdrage te leveren aan de instructie/demonstratie aan collega-medewerkers, -studenten of leerlingen inzake een praktijkproef, etc.

<b>B</b>

Een bijdrage te leveren aan de begeleiding van medewerkers, leerlingen, studenten of cursisten inzake te gebruiken methodes en apparatuur, etc.

<b>C</b>

Zaken helder uiteen te zetten.

<b>D</b>

Zich bewust te zijn van het belang van voortdurende deskundigheidsontwikkeling.

<b>E</b>

Op verzoek feedback te geven op de evaluatie/beoordeling van de resultaten van instructies, etc.

Niveau II

De student neemt initiatief tot instructie van medewerkers met een tekort aan kennis en vaardigheden.

De student laat dat zien door:

<b>A</b>

Het verzorgen van een instructie/ demonstratie aan collega- medewerkers, -studenten of leerlingen inzake een praktijkproef, etc.

<b>B</b>

Mee te werken aan de begeleiding van medewerkers, leerlingen, studenten of cursisten inzake te gebruiken methodes en apparatuur, etc.

<b>C</b>

Informatie over te brengen, rekening houdend met de doelgroep.

<b>D</b>

Activiteiten te ontplooien t.a.v. de eigen deskundigheidsontwikkeling en die van anderen.

<b>E</b>

Een beargumenteerde beoordeling/evaluatie te geven van de resultaten van instructies, etc.

Niveau III

De student brengt kennis en vaardigheden op didactisch verantwoorde wijze over aan medewerkers.

De student laat dat zien door:

<b>A</b>

Het zelfstandig verzorgen van een theoretische inleiding met instructie/demonstratie aan collega-medewerkers, -studenten, leerlingen of cursisten inzake praktijkproeven, etc.

<b>B</b>

Een deel van de begeleiding te verzorgen van medewerkers, leerlingen, studenten of cursisten inzake te gebruiken methodes en apparatuur, etc.

<b>C</b>

Complexe informatie over te brengen, rekening houdend met de doelgroep.

<b>D</b>

Op basis van eigen ervaringen een bijdrage te leveren aan het coachen van medewerkers.

<b>E</b>

Een bijdrage te leveren aan het opstellen van beoordelingscriteria en suggesties te doen voor verdere ontwikkeling.

Niveau IV

Ervaren beroepsbeoefenaar (zie beschrijving competentie hierboven).

De professional laat dat zien door:

<b>A</b>

Het zelfstandig verzorgen van theoretische inleidingen, instructies en demonstraties aan medewerkers, leerlingen, studenten of cursisten inzake praktische experimenten, het gebruik van apparaten, materialmen en dergelijke.

<b>B</b>

Het begeleiden van medewerkers, leerlingen, studenten of cursisten inzake te gebruiken methodes en apparatuur, alsmede bij het verrichten van literatuuronderzoek, bij (praktijk)opdrachten.

<b>C</b>

In diverse onderwijssituaties didactische vaardigheden toe te passen.

<b>D</b>

Het coachen van medewerkers en teams bij de ontwikkeling van deskundigheid.

<b>E</b>

Het evalueren en beoordelen van de resultaten van instructies, training en/of scholing.