De opleiding Biomedische technologie leidt op tot professionals die kennis van het menselijk lichaam en technische vaardigheden inzetten voor biomedische vraagstukken. Professionals ontwikkelen een passend biomedisch technisch product of verbetert of valideert een bestaand product.

Biomedisch technologen dragen bij aan producten die meten aan het zieke of gezonde lichaam ten behoeve van monitoring, preventie, diagnose, behandeling of nazorg. Zij zijn daardoor veelzijdige professionals die bij een breed scala aan bedrijven en instellingen werkzaam zijn. Als productontwikkelaar kunnen ze werken bij bedrijven als Philips of andere medische productontwikkelaars. In een R&D-laboratorium kunnen ze ook in een onderzoekende rol bijdragen aan nieuwe biomedische technologie. Bij instellingen waar biomedische producten worden ingezet ten behoeve van de gezondheid van patiënten, zoals verzorgingshuizen, kan de biomedisch technoloog een adviserende functie vervullen.

Landelijk Opleidingsprofiel

Body of Knowledge & Skills

Knowledge

Biologie
 • Biochemie: celregulatie, biochemische reacties, bio-potentialen, cellulaire processen, DNA-replicatie, transcriptie, translatie, prokaryote en eukaryote cellen, energievoorziening, celbiologie
 • Fysiologie: stofwisseling, ademhaling, warmtehuishouding, uitscheiding
 • Anatomie: anatomische terminologie, niveaus organen menselijk lichaam, bouw en functie orgaansystemen en skelet, bouw en ontwikkeling centrale zenuwstelsel, biomechanica
 • Pathologie: mechanismen celdeling en celregulatie, oncologie, immunologie, receptor-ligand kinetiek, verouderingsziektes
Natuurkunde
 • Elektronica: elektromagnetisme, basis netwerktheorie (Ohm en Kirchhoff), signaalanalyse, lineaire tijd-invariante (LTI) systemen
 • Mechanica: bewegingswetten, biomechanica, bewegingsanalyse
 • Optica: licht, beeldvorming, beeldanalyse, microscopie
 • Thermodynamica: geleiding, straling, thermische effecten menselijk lichaam
 • Materiaalkunde: sterkteleer, fysische materiaaleigenschappen
 • Procesdynamica en eenvoudige procesbeschrijving: meet- en regeltechniek
 • Stromingsleer: viscositeit, dichtheid
 • Straling: atoomtheorie, ioniserende straling, gammastraling
Scheikunde
 • Basischemie: atoombouw, reactievergelijkingen, chemisch rekenen, reacties in water, kinetiek, chemisch evenwicht
 • Materiaalkunde: organische- en polymeerchemie (synthese, functionele groepen en reacties), chemische materiaaleigenschappen
 • Chemische basis van elektronica
Wiskunde
 • Calculus: integreren, differentiëren, logaritmes, complexe getallen, machten, vergelijkingen, Fourier en Laplace transformaties
 • Basis goniometrie: functies oplossen, herleiden en differentiëren, eenheidscirkel
 • Statistiek: dataverwerking, normaalverdeling en betrouwbaarheidsintervallen, toetsen, beschrijvende statistiek.
Ethiek, wet- en regelgeving, werken in medisch domein
 • Gezondheidszorg: organisatie, trends en innovatie en klinische praktijk
 • Ethiek: morele dilemma’s in de beroepspraktijk, privacy, data-opslag persoonsgegevens
 • Veiligheid, beheer, wetgeving: kwaliteitszorg(systemen), beheersaspecten, (patiënt-)veiligheid, uitvoeren van risicoanalyses
 • Octrooi, wetgeving en normen: CE-certificering, ISO-standaarden, GGO-wetgeving

Skills

 • Onderzoeksvaardigheden: Probleemanalyse, onderzoeksvragen, literatuuronderzoek, onderzoeksplanning en -uitvoering, systematische probleemaanpak, kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksvaardigheden
 • Professionele vaardigheden: Samenwerken, vergaderen, projectmatig werken, plannen, mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden, feedback geven, ontvangen en verwerken, reflecteren
 • Productontwikkelvaardigheden: Ontwikkelcyclus doorlopen: Iteratie, reverse engineering, fast prototyping, assembleren
 • Programmeren en modelleren: Stroomschema’s maken, programmeren in Python, modelleren in Excel, data-analyse, data-mining, CAD tekenen
 • Algemene laboratoriumvaardigheden: wegen, pipetteren, maken van oplossingen (buffers en kweekmedia) en preparaten, bijhouden van labjournaal, chemisch rekenen, microscopie, werken met biologische materialen en bio-moleculen
 • Werken met standaard laboratoriumapparatuur: pH-meter, centrifuge, spanningsbronnen- en meters, microscoop, zuurkast, elektroforese apparatuur, veiligheidskast, soldeerstation, 2D/3D-productietechnologie
 • Veilig werken in het (technisch) laboratorium: werken volgens arbo-, VMT- en GLP-regels.

De Body of Knowledge & Skills geeft de gemeenschappelijke basis van de opleidingen bij de verschillende hogescholen weer. Studenten leren deze kennis en vaardigheden in de eerste  twee jaar van hun opleiding. In de laatste twee jaar specialiseren zij zich.

Instellingen en werkveld

Instellingen die de opleiding aanbieden

 • Hogeschool van Amsterdam

Werkveldillustratie

Beroepen, functies en rollen van de bachelor zijn met name in de volgende beroepsdomeinen te vinden. Per domein zijn enkele voorbeelden gegeven.

Research en development
 • Test engineer
 • Research technician
 • Data scientist
Analytisch laboratorium en productie
 • Medisch technicus
 • Analist
 • Kwaliteitscontroleur
 • Diagnostisch laborant
Engineering en procestechnologie
 • Product developer
 • Development engineer
 • Hardware engineer
 • Software engineer
 • Data engineer
Commercie, service en dienstverlening
 • QA/QC medewerker
 • Applicatie- of productspecialist
 • E-health consultant
 • Sales specialist medical devices

 

Kenmerkende studieboeken

 • Anatomie & Fysiologie voor Gezondheidszorg en Sport, L. Gregoir, A. van Straaten-Huygen
 • Klinische Pathologie, C.B. van Heycop ten Ham
 • Regels voor Robots, K. Gabriels
 • Ethiek in ICT en Techniek, J. Rijnbout, M. Heerink e.a.
 • Waardepropositie ontwerp, A. Osterwalder, Y. Pigneur
 • Wiskunde voor het hoger onderwijs deel A, S. Kemme, W.Groen e.a.
 • Biology, a global approach, N.A. Campbell, L.A. Urry e.a.

De lijst met kenmerkende studieboeken dient ter illustratie om een indruk te geven van het niveau waarop binnen de opleiding wordt gewerkt.