Elke student die in de Europese Unie een bacheloropleiding heeft afgerond, krijgt dezelfde internationaal geaccepteerde titel. Om studenten overal een vergelijkbaar niveau te laten bereiken, zijn er Europese afspraken gemaakt. Ook de opleidingen in het domein Applied Science vallen daaronder. Deze afspraken staan beschreven in het European Qualifications Framework (EQF). Ze moeten het eenvoudiger maken voor studenten om in een ander Europees land met een vervolgopleiding van start te gaan of te gaan werken.

Onder het EQF vallen ook alle andere schoolniveaus, van basisonderwijs tot universiteit (inclusief promotieonderzoek). Met een bacheloropleiding op hogeschool óf universiteit bereik je in dit raamwerk niveau 6. Aan het eind van een masteropleiding moet een student voldoen aan de eisen van niveau 7. Qua niveau gaat het dan niet alleen om de diepgang van de beheerste kennis van het gekozen vakgebied, maar ook om de opgedane (beroeps)vaardigheden en de mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid die een afgestudeerde aankan.

Het eindniveau voor een bachelor (niveau 6) in een notendop:

Het complete European Qualifications Framework (EQF) is vertaald naar de Nederlandse situatie onder de noemer NLQF. Stichting Domein Applied Science heeft een tabel gemaakt die de indicatoren uit het NLQF vergelijkt met de sterk inhoudelijk gedefinieerde competentiebeschrijvingen in het eigen domeinprofiel (zie Relatie tussen opleidingsprofielen en het NLQF). Die tabel is voor hogescholen een handig hulpmiddel tijdens het herijken van hun opleidingen en tijdens het accreditatieproces.