De Bachelor of Science geeft vanuit eigen expertise goed onderbouwde adviezen over het ontwerpen, verbeteren of toepassen van producten, processen en methoden binnen het domein Applied Science, rekening houdend met technische, economische en maatschappelijke randvoorwaarden, en draagt zo bij aan technische en economische oplossingen aangaande goederen of diensten binnen het domein Applied Science.

De professional laat dat zien door:

A | Actief te luisteren, relevante vragen te stellen en eigen expertise in te brengen om de behoefte van de opdrachtgever samen te vatten in een concrete vraag.
B | Zelfstandig informatie te verzamelen over de context en deze informatie te evalueren, gebruik makend van ervaring en expertise.
C | Zelfstandig  vergaarde technische, economische en maatschappelijke kennis en expertise te gebruiken voor het aandragen van mogelijke oplossingen.
D | Het advies te onderbouwen en vanuit zijn expertise de opdrachtgever te overtuigen welke aangedragen oplossingen de voorkeur verdienen.

Bekijk alle handelingsindicatoren

5 | Adviseren

De Bachelor of Science geeft vanuit eigen expertise goed onderbouwde adviezen over het ontwerpen, verbeteren of toepassen van producten, processen en methoden binnen het domein Applied Science, rekening houdend met technische, economische en maatschappelijke randvoorwaarden, en draagt zo bij aan technische en economische oplossingen aangaande goederen of diensten binnen het domein Applied Science.

5 | Adviseren

De Bachelor of Science geeft vanuit eigen expertise goed onderbouwde adviezen over het ontwerpen, verbeteren of toepassen van producten, processen en methoden binnen het domein Applied Science, rekening houdend met technische, economische en maatschappelijke randvoorwaarden, en draagt zo bij aan technische en economische oplossingen aangaande goederen of diensten binnen het domein Applied Science.

Niveau I Niveau II Niveau III Niveau IV
De student verdiept zich in de problemen en/of wensen van de opdrachtgever. Levert een bijdrage aan een advies volgens een aangereikte werkwijze.

De student laat dat zien door:
De student draagt bij aan het oplossen van een technisch probleem van de opdrachtgever. Levert zelfstandig een advies in een niet-complexe situatie.

De student laat dat zien door:
De student geeft een concreet advies op een specifieke vraag. Levert zelfstandig een advies in een complexe situatie.

De student laat dat zien door:
Ervaren beroepsbeoefenaar (zie beschrijving competentie hierboven).

De professional laat dat zien door:
A | Verhelderen vraagstelling Te luisteren naar de opdrachtgever en de vraag te herhalen in eigen woorden. Actief te luisteren en relevante vragen te stellen om de behoefte van de opdrachtgever in kaart te brengen. Actief te luisteren en relevante vragen te stellen om de behoefte van de opdrachtgever samen te vatten in een concrete vraag. Actief te luisteren, relevante vragen te stellen en eigen expertise in te brengen om de behoefte van de opdrachtgever samen te vatten in een concrete vraag.
B | Inzicht in context Aangereikte Informatie over de context te beschrijven. Aangereikte Informatie over de context te analyseren en de impact hiervan te beschrijven. Zelfstandig informatie te verzamelen over de context en de impact hiervan te evalueren. Zelfstandig informatie te verzamelen over de context en deze informatie te evalueren, gebruik makend van ervaring en expertise.
C | Aandragen van een selectie van mogelijke oplossingen Aangereikte technische kennis te gebruiken voor het aandragen van een mogelijke oplossing. Aangereikte technische, economische en maatschappelijke kennis te gebruiken voor het aandragen van mogelijke oplossingen. Zelfstandig vergaarde technische, economische en maatschappelijke kennis te gebruiken voor het aandragen van mogelijke oplossingen. Zelfstandig vergaarde technische, economische en maatschappelijke kennis en expertise te gebruiken voor het aandragen van mogelijke oplossingen.
D | Onderbouwen van een advies De gekozen oplossing voor de vraagstelling te motiveren. Het advies voor mogelijke oplossingen te onderbouwen. Het advies te onderbouwen en de opdrachtgever te informeren welke aangedragen. oplossingen de voorkeur verdienen. Het advies te onderbouwen en vanuit zijn expertise de opdrachtgever te overtuigen welke aangedragen oplossingen de voorkeur verdienen.

Niveau I

De student verdiept zich in de problemen en/of wensen van de opdrachtgever. Levert een bijdrage aan een advies volgens een aangereikte werkwijze.

De student laat dat zien door:

<b>A</b> | Verhelderen vraagstelling

Te luisteren naar de opdrachtgever en de vraag te herhalen in eigen woorden.

<b>B</b> | Inzicht in context

Aangereikte Informatie over de context te beschrijven.

<b>C</b> | Aandragen van een selectie van mogelijke oplossingen

Aangereikte technische kennis te gebruiken voor het aandragen van een mogelijke oplossing.

<b>D</b> | Onderbouwen van een advies

De gekozen oplossing voor de vraagstelling te motiveren.

Niveau II

De student draagt bij aan het oplossen van een technisch probleem van de opdrachtgever. Levert zelfstandig een advies in een niet-complexe situatie.

De student laat dat zien door:

<b>A</b> | Verhelderen vraagstelling

Actief te luisteren en relevante vragen te stellen om de behoefte van de opdrachtgever in kaart te brengen.

<b>B</b> | Inzicht in context

Aangereikte Informatie over de context te analyseren en de impact hiervan te beschrijven.

<b>C</b> | Aandragen van een selectie van mogelijke oplossingen

Aangereikte technische, economische en maatschappelijke kennis te gebruiken voor het aandragen van mogelijke oplossingen.

<b>D</b> | Onderbouwen van een advies

Het advies voor mogelijke oplossingen te onderbouwen.

Niveau III

De student geeft een concreet advies op een specifieke vraag. Levert zelfstandig een advies in een complexe situatie.

De student laat dat zien door:

<b>A</b> | Verhelderen vraagstelling

Actief te luisteren en relevante vragen te stellen om de behoefte van de opdrachtgever samen te vatten in een concrete vraag.

<b>B</b> | Inzicht in context

Zelfstandig informatie te verzamelen over de context en de impact hiervan te evalueren.

<b>C</b> | Aandragen van een selectie van mogelijke oplossingen

Zelfstandig vergaarde technische, economische en maatschappelijke kennis te gebruiken voor het aandragen van mogelijke oplossingen.

<b>D</b> | Onderbouwen van een advies

Het advies te onderbouwen en de opdrachtgever te informeren welke aangedragen. oplossingen de voorkeur verdienen.

Niveau IV

Ervaren beroepsbeoefenaar (zie beschrijving competentie hierboven).

De professional laat dat zien door:

<b>A</b> | Verhelderen vraagstelling

Actief te luisteren, relevante vragen te stellen en eigen expertise in te brengen om de behoefte van de opdrachtgever samen te vatten in een concrete vraag.

<b>B</b> | Inzicht in context

Zelfstandig informatie te verzamelen over de context en deze informatie te evalueren, gebruik makend van ervaring en expertise.

<b>C</b> | Aandragen van een selectie van mogelijke oplossingen

Zelfstandig vergaarde technische, economische en maatschappelijke kennis en expertise te gebruiken voor het aandragen van mogelijke oplossingen.

<b>D</b> | Onderbouwen van een advies

Het advies te onderbouwen en vanuit zijn expertise de opdrachtgever te overtuigen welke aangedragen oplossingen de voorkeur verdienen.