Applied Science leidt op tot een scala aan functies binnen het bereik van het microbiologische tot het chemische
en technologische werkveld: van researcher tot analist. Kenmerkend is de brede oriëntatie in het eerste jaar
op het gebied van biologie, scheikunde, materiaalkunde en technologie en het ruime palet aan afstudeermogelijkheden
bij commerciële bedrijven, binnen de gezondheidszorg, bij universiteiten en onderzoeksinstellingen.

Na het eerste jaar kiezen studenten een richting die het beste bij hun interesse en ambitie past. Deze richtingen zijn variabel in te vullen, waardoor er ook grote flexibiliteit bestaat in de beroepsdomeinen waarin de afgestudeerden gaan werken. Vanwege die ruime keuzemogelijkheden is er gedurende de opleiding veel aandacht voor de competentie zelfsturing.

Landelijk Opleidingsprofiel

Body of Knowledge & Skills

Knowledge

 • Basischemie: atoom- en molecuulbouw, hybridisatie, molecuulstructuren, moleculaire bindingen en interacties, reactievergelijkingen, chemische evenwichten, reactiekinetiek, redoxreacties, bufferoplossingen, zuren & basen, zouten, katalyse
 • Analytische chemie: spectroscopie, chromatografie
 • Fysische chemie en natuurkunde: elektrochemie, licht, massabalansen
 • Organische chemie: synthese van functionele groepen, reactiemechanismen, substitutie- en eliminatiereacties, alkanen, alkenen, carbonzuren, esters, aromaten, alcoholen, ethers, alkylhalogeniden, isomeren, enantiomeren, stereochemie
 • Polymeerchemie en materiaalkunde: monomeren, polymeren, biopolymeren, radicaalpolymerisatie, fysische eigenschappen
 • Statistiek: dataverwerking, normaalverdeling en betrouwbaarheidsintervallen, toetsen, kalibratie
 • Wiskunde: chemisch rekenen, functies, differentiaalrekening
 • Biochemie: biomoleculen, DNA, RNA, eiwitten, suikers, vetten
 • Celbiologie: structuur en functie van eukaryotische en prokaryotische cellen, metabolisme, transport, celmembraan
 • Microbiologie: groei en classificatie micro-organismen, pathogeniteitsmechanismen, infectieziekten
 • Veiligheid, gezondheid en milieu: duurzaamheid, chemische en biologische veiligheid

Skills

 • Algemene laboratoriumvaardigheden: wegen, pipetteren, micropipetteren, maken van oplossingen (bijvoorbeeld buffers), bijhouden van labjournaal, chemisch rekenen, microscopie
 • Chemische analysemethoden: titrimetrie, spectrometrie (bijvoorbeeld UV/VIS, IR, NMR), chromatografie (bijvoorbeeld GC-FID) en overige methoden zoals elektrochemie
 • Werken met standaard laboratoriumapparatuur: pH-meter, spectrofotometer, refractometer, centrifuge, spanningsbronnen, microscoop, zuurkast
  Laboratoriumtechnieken: destillatie, extractie, reflux, microbiologische technieken, synthesetechnieken
 • Veilig werken: in het laboratorium en in het werkveld
 • Informatievaardigheden: tekstverwerking, spreadsheets en presentaties
 • Onderzoeksvaardigheden: probleemanalyse, onderzoeksvragen, literatuuronderzoek, onderzoekplanning en -uitvoering
 • Sociale en communicatieve vaardigheden: samenwerken, vergaderen, verslaggeving (labjournaal, onderzoeksverslag), mondeling presenteren, projectmatig werken, zelfsturing

De Body of Knowledge & Skills geeft de gemeenschappelijke basis van de opleidingen bij de verschillende hogescholen weer. Studenten leren deze kennis en vaardigheden in de eerste  twee jaar van hun opleiding. In de laatste twee jaar specialiseren zij zich

Instellingen en werkveld

Instellingen die de opleiding aanbieden

 • Fontys Hogeschool Toegepaste Natuurwetenschappen, Eindhoven
 • Zuyd Hogeschool, Heerlen

Werkveldillustraties

Beroepen, functies en rollen van de bachelor zijn met name in de volgende beroepsdomeinen te vinden. Per domein zijn enkele voorbeelden gegeven.

Research & Development
 • Biologisch laboratorium onderzoeksmedewerker
 • Chemisch laboratorium onderzoeksmedewerker
 • Vaccinontwikkeling
 • Onderzoek naar materialen
 • Onderzoek naar voedingsmiddelen
Analytisch laboratorium en productie
 • Analytisch chemicus ten behoeve van kwaliteitscontrole van producten
 • Analist in ziekenhuis of diagnostisch centrum
Engineering en procestechnologie
 • process-engineer
Commercie, service en dienstverlening
  • Medewerker octrooizaken

Kenmerkende studieboeken

 • Chemistry, J.E. McMurry. R.C. Fay e.a.
 • Organic Chemistry, D. Klein
 • Principles of Instrumental Analysis, D.A. Skoog, F.J. Holler e.a.
 • Campbell Biology, L.A. Urry, M.L. Cain e.a.
 • Molecular Biology of the Cell, B. Alberts, A. Johnson
 • Brock Biology of Microorganisms, M.T. Madigan, K.S. Bender e.a.
 • Klinische chemie en hematologie voor analisten, E. ten Boekel, B.A. de Boer
 • Procestechnologie, delen 2, 3 en 4, VAPRO
 • Kunststof- en polymeerchemie, R. van der Laan
 • Statistiek om mee te werken, A. Buijs

De lijst met kenmerkende studieboeken dient ter illustratie om een indruk te geven van het niveau waarop binnen de opleiding wordt gewerkt.