Van domeinprofiel naar opleidingsprofiel
Verder hebben alle Nederlandse hogescholen met elkaar afgesproken dat vertegenwoordigers van opleidingen die op meer dan één hogeschool worden verzorgd een landelijk opleidingsprofiel opstellen. In het domein Applied Science geeft dat profiel het minimum eindniveau van een bachelor aan in termen van domeinprofiel, het De gemeenschappelijke competenties van beginnende beroepsbeoefenaars binnen het domein waarvoor de bachelorgraad opleidt.competentieprofiel en de Body of Knowledge and Skills, een overzicht van basiskennis en -vaardigheden van afgestudeerden; dit overzicht is opgesteld door de hbo-opleidingen in overleg met het werkveld.Body of Knowledge & Skills (BoKs). In het domein zijn er voor de afzonderlijke opleidingen Landelijke Opleidingsoverleggen (LO’s), die deze landelijke opleidingsprofielen regelmatig actualiseren.

Elke hogeschool maakt de beoogde Een competentie met een specifieke niveauaanduiding waar iemand aan het eind van de (hbo-)studie, als beginnend beroepsbeoefenaar, aan moet voldoen.eindkwalificaties verder concreet. Binnen elke opleiding bestaat bovendien de mogelijkheid om extra nadruk te leggen op specifieke eindkwalificaties ter profilering. Elke opleiding kan er ook voor kiezen meerdere specialisaties aan te bieden.

De relatie tussen domein-, opleidings- en instellingsprofiel laat een toenemende concretisering zien in oriëntatie, niveau en inhoud