Verduurzaming van de drinkwatervoorziening en de voedingsindustrie, het ontwikkelen van nieuwe energiebronnen, onderzoek naar nieuwe medicijnen en alternatieven voor proefdieren, sporenonderzoek en het ondersteunen van handhaving van milieuregelgeving. Dat zijn slechts enkele voorbeelden van belangrijke terreinen waarop afgestudeerde Bachelors of Science (BSc) in het Een groep van opleidingen die qua inhoud en beroepsmogelijkheden verwant zijn; de beroepscontext binnen het domein Applied Science is veelal een laboratorium, test- of productieomgeving of pilot plantdomein Applied Science bijdragen aan het vinden van oplossingen voor allerlei maatschappelijke uitdagingen.

Het domein Applied Science omvat alle hbo-opleidingen die praktijkgerichte professionals in de toegepaste natuurwetenschappen opleiden. Om een overzicht te geven over wat de tien bacheloropleidingen binnen dit domein te bieden hebben, is deze domeinbrede profielbeschrijving gemaakt. Hierin is te lezen hoe deze opleidingen professionals klaarstomen voor een breed en divers Een verzameling van alle beroepen/functies waarin afgestudeerde Bachelors of Science in het domein Applied Science werkzaam zijn. Wordt ook wel 'beroepenveld' genoemd.werkveld.

Deze profielbeschrijving gaat uitgebreid in op de kennis, vaardigheden en Een combinatie van kennis, vaardigheden en houding, die nodig is voor het uitvoeren van een bepaalde beroepstaak in een bepaalde context. Competenties kunnen worden gemeten en getoetst, en met training en ontwikkeling verbeterd.competenties die studenten bij de verschillende opleidingen binnen dit domein ontwikkelen. Denk daarbij aan competenties op het gebied van onderzoeken en experimenteren, databeheer en het ontwikkelen van nieuwe producten en processen, evenals competenties op het gebied van zelfsturing, adviseren, coachen en projectmatig werken. Inbreng van werkgevers zorgt er voor dat afgestudeerden competenties, vaardigheden en kennis bezitten waar het werkveld behoefte aan heeft.

IJkpunt

Per opleiding geeft de profielbeschrijving een overzicht van de Body of Knowledge and Skills (BoKS), de gemeenschappelijke basis die elke hogeschool aanbiedt. Het gaat dan met name om de kennis en vaardigheden die studenten in hun eerste twee jaar bij de opleiding leren, voordat ze zich gaan specialiseren.

Zo biedt het landelijk samenwerkingsverband Stichting Domein Applied Science (DAS), waarin hogescholen en werkveld nauw samenwerken, met deze beschrijving een concreet landelijk kader voor wat afgestudeerden van Nederlandse hbo-opleidingen in het domein Applied Science moeten weten en kunnen. Dat is handig voor werkgevers, omdat het inzicht geeft in wat ze van afgestudeerden kunnen verwachten. Hogescholen gebruiken dit kader als ijkpunt voor hun eigen opleidingsprofielen, leerdoelen en curricula.

Het gaat daarbij om de volgende bacheloropleidingen: