Het bureau van DAS wordt gevormd door twee beleidsadviseurs en twee freelance medewerkers. De beleidsadviseurs hebben elk een deel van de speerpunten van DAS onder hun hoede.

Lisette van der Beek

Beleidsadviseur
E: lvanderbeek@appliedscience.nl
T: 070 337 87 72
Aanspreekpunt voor bestuurszaken, werkveldrelaties en het speerpunt Kwaliteit.

Morgan Hoftijzer

Beleidsadviseur
E: mhoftijzer@appliedscience.nl
T: 070 337 87 74
Aanspreekpunt voor bestuurszaken, communicatie, DAS conferentie en de speerpunten Onderwijs en Voorlichting.

Hester Pruiksma

Freelance medewerker
E: hpruiksma@appliedscience.nl

Pauline Sloet

Freelance medewerker
E: psloet@appliedscience.nl