Pedro Hermkens (lector Drug Discovery HAN), 23 mei 2023 - Het voelt als gisteren dat ik in januari 2022 door Cyrille Krul (lector Innovative Testing in Life Sciences & Chemistry bij Hogeschool Utrecht) benaderd werd of ik vicevoorzitter van het DAS lectorenplatform wilde worden om dan in augustus 2022 het stokje als voorzitter van haar over te nemen. Nu ga ik alweer bijna het stokje overdragen aan Martin Bennink (lector Applied Nanotechnology bij Saxion). Wat vliegt de tijd.

Toch hebben we in die korte tijd met elkaar weer veel in beweging gezet. De subsidieaanvraag is goedgekeurd en we hebben weer drie jaar financiële ondersteuning vanuit SIA om de volgende stappen te maken.

De missie van het Lectorenplatform Applied Science is om vanuit onze kernactiviteit, de sleuteltechnologieën (STs), een bijdrage te leveren aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, door middel van (door)ontwikkeling en inzet van STs vanuit een brede moleculaire kennisbasis van praktijkgericht natuurwetenschappelijk onderzoek. De focus hierbij ligt op STs die vallen binnen geavanceerde materialen, chemische-, life science-, en nanotechnologieën. Deze huidige aanvraag is gericht op de continuering van deze verbinding, en op het verbinden met andere platforms/initiatieven. Ook willen we de verbindingen met andere kennisinstellingen (wo en mbo) uitbreiden.

Kortom; het interdisciplinair verbinden met andere platforms en het profileren van ons netwerk. Waar staan we voor en waar kunnen en willen we echt aan bijdragen. Met meer dan 40 lectoren hebben we een hele brede basis. Vanuit deze breedte kiezen we ook focus. Op welke onderwerpen willen en moeten wij de komende jaren agendasettend zijn en op welke willen we in ieder geval goed aangesloten zijn. We hebben nu drie focusgebieden (voedsel en gewassen; verduurzaming industrie; en gezondheid), maar ook binnen deze topics is de keuze legio. Het is duidelijk dat we een consensus gedreven organisatie zijn en dat betekent dat dit niet altijd even makkelijk is. Het spanningsveld van iedereen aangehaakt laten zijn en toch focus aanbrengen is een terugkerend thema.

Ik zie dat we hierbij twee dingen doen:

  • We maken concrete keuzes voor max twee/drie onderwerpen waarop we agendasettend willen zijn en zetten daar volledig op in om hiervoor midden in de relevante netwerken gerelateerd aan deze onderwerpen te zitten. We profileren ons voor deze onderwerpen als de gesprekspartners voor praktijkgericht onderzoek en we bouwen gezamenlijk aan kennisopbouw (de experts).
  • We blijven alle DAS lectoren aanspreken door inhoudelijke sessies te organiseren op een brede spectrum van DAS. Hierbij faciliteert het platform de eerste verbinding, waarop de lectoren zelf vervolg kunnen geven als dit past binnen hun werk.

Doelstelling is dat we deze keuzes de komende maanden maken, zodat we daarna een concrete actieplannen met doelstellingen en tijdslijnen kunnen uitrollen getrokken door  kartrekkers en ondersteuners per onderdeel. Ik kijk ernaar uit om weer als lector hieraan bij te dragen, en geef met alle vertrouwen het stokje door aan Martin.