De Stichting Domein Applied Science (DAS) heeft een werkgroep Landelijk Overleg Digitalisering (LOD) opgericht om de samenwerking tussen HBO onderwijsinstellingen binnen het Domein Applied Science op het gebied van digitalisering te bevorderen. Onderwijsinstellingen kunnen via dit platform kennis & best practices uitwisselen en vraag- en probleemstellingen omtrent digitalisering delen. De LOD wil tevens de impact van digitalisering op het onderwijs en onderzoek vergroten. Hierbij komen een aantal onderwerpen aan bod, die veelal naar voren komen in zowel het onderwijs als het werkveld.

AI in het onderwijs en het werkveld

De toenemende inzet van kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs en het werkveld maakt het noodzakelijk om een kennisbasis rondom AI te ontwikkelen. Deze kennisbasis moet inzicht bieden in AI-technieken binnen het Domein Applied Science, de toepassingen van AI in het onderwijs en het werkveld, en de ethische en maatschappelijke implicaties van AI. De kennisbasis zal beschikbaar worden gesteld aan onderwijsinstellingen en andere geïnteresseerden. Dit zal bijdragen aan een gedegen kennis van AI binnen het domein, en aan een verantwoorde en effectieve inzet van AI in het onderwijs en het werkveld.

Toch is AI niet alleen zaligmakend; juiste kaders en handvatten zijn nodig om te voorkomen dat studenten, docenten en het werkveld (privacygevoelige) data in generatieve AI zetten die niet zonder meer gedeeld mag worden. Denk hierbij aan patiëntgegevens, bedrijfsgeheimen en nog niet gepubliceerde onderzoek data. Het LOD wil hier vooral adviserend zijn richting de DAS aangesloten hogescholen.

Digitale vaardigheden en geletterdheid

Digitale vaardigheden en geletterdheid spelen een belangrijke rol binnen ons domein. Vanuit de EU wordt er veel aandacht besteed aan digitale geletterdheid, omdat dit belangrijk is om goed aan te sluiten op de snel veranderende digitale samenleving (DigCompEdu, Digital Competence Framework for the European Schools, Raamwerk Docentcompetenties met ICT (versnellingsplan)). We willen graag adviserend zijn richting de landelijke overleggen (LOBEM, LOCH, LOCT en LOBIN) welke digitale vaardigheden er nodig zijn binnen ons vakgebied, en hoe deze (in samenwerking met het werkveld) juist geïmplanteerd kunnen worden in (huidige) curricula. Om dit mogelijk te maken willen we langsgaan bij het LOBEM, LOTN, LOMAS, LOCH, LOCT en LOBIN. Deze zes landelijke overleggen vertegenwoordigen de domeinen binnen het domein Applied Science en zorgen voor afstemming van het competentie profiel. Wij denken dat digitalisering hier een steeds grotere rol in gaat spelen.

Onderwijsondersteunende tools en leermaterialen

De werkgroep van het LOD wil ook aandacht besteden aan onderwijsondersteunende tools. Hierbij kan gedacht worden aan tools om samen te werken, peer feedback- en visualisatietools, waaronder pyMOL en VR/XR. Daarnaast willen we pionier zijn in deze ontwikkelingen, door best practices binnen de hogescholen op te halen en deze te delen. Platform open leermaterialen promoten.