De toenemende inzet van kunstmatige intelligentie (AI) in het onderwijs en het werkveld maakt het noodzakelijk om een kennisbasis rondom AI te ontwikkelen. Deze kennisbasis moet inzicht bieden in AI-technieken binnen het Domein Applied Science, de toepassingen van AI in het onderwijs en het werkveld, en de ethische en maatschappelijke implicaties van AI. De kennisbasis zal beschikbaar worden gesteld aan onderwijsinstellingen en andere geïnteresseerden. Dit zal bijdragen aan een gedegen kennis van AI binnen het domein, en aan een verantwoorde en effectieve inzet van AI in het onderwijs en het werkveld.

Toch is AI niet alleen zaligmakend; juiste kaders en handvatten zijn nodig om te voorkomen dat studenten, docenten en het werkveld (privacygevoelige) data in generatieve AI zetten die niet zonder meer gedeeld mag worden. Denk hierbij aan patiëntgegevens, bedrijfsgeheimen en nog niet gepubliceerde onderzoek data. Het LOD wil hier vooral adviserend zijn richting de DAS aangesloten hogescholen.