Eind 2017 vond de DAS-bijeenkomst ‘Professional van de Toekomst’ plaats. Centraal stond de vraag: ‘Hoe bereiden wij, als DAS-opleidingen, onze studenten voor op dit toekomstige werkveld?’. Deze waardevolle bijeenkomst leidde tot een onderzoek onder de DAS-hogescholen naar het huidige aanbod van het data-onderwijs, eventuele groeigebieden binnen de opleidingen en de
wensen die de opleidingen hebben qua ondersteuning vanuit DAS.

Oprichting projectgroep

Het onderzoek vond plaats in 2018. De resultaten en daarbij gegeven adviezen zijn opgenomen in het rapport ‘Naar een datavaardige professional binnen de Applied Sciences’. De projectgroep ‘Datavaardige professional’ (gestart in juni 2019) is twee jaar aan de slag gegaan met de adviezen uit het rapport.

Verkenning werkveld

De projectgroep is begonnen met een verkenning van het werkveld. Door middel van een vragenlijst zijn werkgevers en alumni gevraagd naar specifieke wensen van het werkveld. De deelnemers werden gevraagd naar de benodigde kennis en vaardigheden van analisten die werkzaam zijn in data-analyse en -opslag en hoe zij de aansluiting van het huidige data-onderwijs bij werkveld ervaren. De uitkomsten hiervan zijn te lezen in het rapport ‘Gewenste kennis en vaardigheden bij analisten op het gebied van data-analyse en dataopslag’.

Keuze platform

Na een gedegen onderzoek naar de mogelijkheden is uiteindelijk gekozen voor een samenwerking met SURF. Een partij met veel ervaring in het delen van onderwijsmaterialen en een medium waar zo goed als alle DAS-hogescholen bekend mee waren. Hierdoor was aanschaf van programma’s of licenties niet meer nodig. Lees meer hierover in de algemene videopresentatie.

Downloads of bekijk