Maarten van Andel, 5 april 2023 - In oktober 2019 ging ons lectorenplatform vliegend van start in een kick-off bijeenkomst met ca. 30 lectoren en potentiële samenwerkingspartners. Daarmee werd ons landelijke lectorennetwerk verder versterkt. Dit om antwoorden te vinden op gedeelde uitdagingen en verbinding te zoeken op (inter)nationale en regionale onderzoeksthema’s.

De financiering vanuit de platformregeling van Regieorgaan SIA gaf het benodigde zetje om het lectorennetwerk van DAS te professionaliseren. Onder bezielend voorzitterschap van Cyrille Krul (HU), en met geweldige ondersteuning vanuit het DAS-secretariaat van Marjolein Wijnker en Helma Kaptein konden we van start. We definieerden drie werkpakketten met daarin onze toegepaste onderzoekthema’s. Elke werkpakket kreeg een lector als trekker en was verbonden met het meer fundamentele onderzoek, de sleuteltechnologieën, de missie-gedreven topsectoren, en de toepassing in de praktijk.

Het platform zat vanaf het begin vol met energie… en toen kwam corona. De DAS Conferentie eind maart 2020 ging niet door, en er dreigde stagnatie. Maar al gauw richtten we een tweewekelijkse online bijeenkomst in, en werd het nadeel van alle coronabeperkingen omgezet in een voordeel. Dat is wat mij betreft exemplarisch voor de creativiteit en energie van alle deelnemers. We werden door de frequente gesprekken een hecht team met scherpte op de inhoud en ruimte voor kwinkslagen. Ik heb een broertje dood aan besprekingen en vergaderingen, maar het tweewekelijkse donderdagmorgenuur met het platform sloeg ik liefst niet over. Tegelijkertijd was de kracht van de hoge frequentie dat het nooit een probleem was als deze of gene een keer niet kon.

We zijn nu drie en een half jaar onderweg, en hebben inmiddels toezegging voor een tweede subsidieronde van SIA. Daarmee kunnen we in 2023 en 2024 het succes van ons lectorenplatform verder uitbouwen, met versterking van de inhoudelijke samenwerking en vergroting van de zichtbaarheid binnen en buiten het DAS domein. Ik ben trots dat ik dit namens het DAS-bestuur heb mogen begeleiden, en de toekomst ziet er veelbelovend uit. De maatschappelijke uitdagingen in life science, chemie en agrifood/tuinbouw zijn groot, en onze potentie om daarin impact te maken is formidabel. Vijf jaar lectorenplatform is en blijft beslist een succes!

Deelnemers aan de platform kick-off bijeenkomst op 2 oktober 2019 in Utrecht