Algemeen Bestuur (AB)

Avans Hogeschool – Erik van Seventer
De Haagse Hogeschool – Boaz van der Plas
Fontys Hogeschool TNW – Richard van der Wurff, a.i.
Hanzehogeschool Groningen – Carine Joosse
Hogeschool Inholland Amsterdam – Chris Buijsman
Hogeschool Leiden – Jurjen van der Meij
Hogeschool Rotterdam – Willem Brandenburg
Hogeschool Utrecht – Patrick Cramers
Hogeschool van Amsterdam – Iris Bijker
Hogeschool van Arnhem & Nijmegen – Harmen Neidig
HZ University of Applied Sciences – Margriet Langenberg – van der Klauw
NHL Stenden Hogeschool, Emmen – Femke Tamminga
NHL Stenden Hogeschool / Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden – Femke Tamminga
Saxion Deventer & Enschede – Robert Brink
Zuyd Hogeschool – Olivier Segers

Dagelijks Bestuur (DB)

Patrick Cramers (voorzitter)
Chris Buijsman (secretaris / penningmeester)
Boaz van der Plas (bestuurslid Onderwijs)
Harmen Neidig (bestuurslid Voorlichting)
Robert Brink (bestuurslid Kwaliteit)
Erik van Seventer (bestuurslid Werkveld)
Carine Joosse (bestuurslid Onderzoek)