Een belangrijke maatschappelijke opdracht is om de industrie in Nederland en daarbuiten te verduurzamen. Dit heeft vele elementen. Zo wordt er verduurzaamd door minder energie te verbruiken (naar energieneutrale productiesystemen), minder afval te genereren, bijvoorbeeld door (meer) benutting van afvalstromen en recycling van materialen.

Wij werken samen aan circulaire kunststofeconomie

Circulaire producten zijn een goede manier om te verduurzamen. Daarbij is het belangrijk dat nieuwe producten op een duurzame manier ontworpen worden, bio-afbreekbaar zijn of dat recycling van de producten mogelijk is. Denk bijvoorbeeld aan textiel in fabrieken recyclebaar maken of nieuwe materialen voor borstprotheses ontwikkelen.

Lectoraten hebben binnen dit veld hun eigen expertise, zo focust het ene lectoraat bijvoorbeeld op de ontwikkeling van nieuwe materialen en het andere lectoraat op de toepassing ervan. Door samen te werken wordt deze kennis gebundeld en werkt het lectorenplatform samen aan circulaire kunststofeconomie.