De lectoren in het Lectorenplatform Applied Science agenderen en verbinden het praktijkgericht onderzoek met uitdagingen uit maatschappij en bedrijfsleven. We weten de verbinding te maken met elkaar, met lectoren uit andere vakgebieden, kennisinstellingen en overheid om de juiste expertise op de juiste plek in te zetten. We werken nauw samen met de gebruikers van hun innovaties in groot-, midden- en kleinbedrijf  en (semi)-publieke instellingen als ziekenhuizen.

Binnen de lectoraten werken studenten, docent-onderzoekers en het werkveld samen aan het onderzoek. Talentontwikkeling gaat zo hand in hand met innovatie in de regio. Het platform zoekt nadrukkelijk de verbinding met andere initiatieven en organisaties, onder meer in het missiegedreven onderzoek. Hierbij heeft het praktijkgericht onderzoek een unieke plaats in de innovatieketen – het vertalen van ontwikkelde technologieën en innovaties zodat deze bruikbaar zijn in de praktijk.


Het Lectorenplatform Applied Science wordt ondersteund door Stichting Domein Applied Science en mede mogelijk gemaakt door Regieorgaan SIA.