We nodigen alle lectoren en onderzoekers binnen het domein Applied Science uit samen met ons het Lectorenplatform Applied Science naar het volgende level te brengen. Op 27 september 2023 organiseren we 'Level Up Lectorenplatform' in Utrecht. Zien we je daar?

Het volgende level

Het uitgangspunt van het platform is dat er voor alle lectoren mogelijkheden zijn om te participeren in grotere en kleinere initiatieven. Dit kan alleen als jullie ons helpen om te definiëren wat voor jullie toegevoegde waarde heeft. We willen daarom met elkaar de volgende stappen zetten op 27 september. We hebben al een aantal thema’s gedefinieerd waarop we (veel) draagvlak hebben van verschillende lectoren, maar zijn ons er van bewust dat – juist omdat we een erg breed platform zijn – we hiermee niet alle mogelijke potentie op samenwerken omvatten. Daarom willen we jullie uitnodigen om met initiatieven te komen waarop je graag met andere lectoren en/of onderzoekers wilt samenwerken.

Dit initiatief kan een onderzoeksvoorstel zijn, maar ook bijvoorbeeld het ontwikkelen van een strategie om aan te sluiten bij een bepaald netwerk of voor het schrijven van een position paper op een bepaald gebied. Als je hierover eerst met ons van gedachten wilt wisselen, laat dat dan vooral even weten. Je kunt hiervoor contact opnemen met Helma Kaptein.

Voor de bijeenkomst ontvang je van ons een format om je eventuele ideeën vast uit te werken. Uiteraard ben je ook van harte welkom om te komen als je zelf (nog) geen initiatief hebt voorgedragen!