Het Domein Applied Science (DAS) zet zich in voor een samenhangend aanbod van kwalitatief hoogstaand onderwijs en onderzoek dat is afgestemd op de behoefte van het werkveld en met oog op maatschappelijke ontwikkelingen. Daartoe heeft DAS onder andere een DAS Community op edusources.nl opgericht met als doel door het delen van kennis en leermaterialen het onderwijsaanbod te vergroten.

Vragenlijst

Om meer te weten te komen op welke wijze de DAS-opleidingen op dit moment leermaterialen delen en om inzicht te krijgen waar nog kansen en mogelijkheden liggen om het delen en ontwikkelen van open leermaterialen te stimuleren is er een vragenlijst opgesteld. De vragenlijst staat t/m 31 januari 2022 open en de resultaten worden in het eerste kwartaal van 2022 gedeeld.

Vul hieronder de vragenlijst in. Alvast hartelijk dank!

Disclaimer: Uw antwoorden op deze vragenlijst worden anoniem verwerkt en zijn niet te herleiden naar uw persoon. De resultaten van de vragenlijst worden gedeeld met de opleidingen die zijn aangesloten bij DAS. De resultaten worden maximaal 5 jaar bewaard op de server van DAS.

Meer informatie
Wil je meer weten of je aansluiten bij de projectgroep ‘DAS Community Open Leermaterialen’, neem dan gerust contact op met een van de projectgroepleden of stuur een e-mail naar psloet@appliedscience.nl

  • Miaomiao Zhou (Avans Hogeschool)
  • Ilse van de Vondervoort (Fontys Hogescholen)
  • Olaf Wouters (Hanzehogeschool Groningen)
  • André van Roon (Hogeschool Leiden)
  • Said Basmagi (Hogeschool Leiden)
  • Elza Oosterhoff-Van Deel (Hogeschool Rotterdam)
  • Nardy Kip (Hogeschool Arnhem en Nijmegen)
  • Wouter Suring (NHL Stenden Hogeschool / Hogeschool VHL)