Vragenlijst voor alumni

De werkgroep ‘datavaardige professional’ van het Domein Applied Science (DAS) heeft onderstaande vragenlijst ontwikkeld. Doel van de vragenlijst is inzicht te krijgen in wat de behoeftes in het werkveld zijn aan kennis en vaardigheden bij analisten op het gebied van data-analyse en data opslag. De uitkomsten van deze inventarisatie worden gebruikt om te onderzoeken of het huidige data-onderwijs in de Applied Science-opleidingen voldoende aansluit bij de behoeftes in het werkveld.

De vragenlijst bestaat uit tien vragen, variërend tussen open vragen en meerkeuzevragen. Naar verwachting kost het invullen van deze vragenlijst maximaal 7 minuten van je tijd.
Noot: wanneer in deze vragenlijst over analisten wordt gesproken, worden hier analisten bedoeld met een opleidingsachtergrond in de Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek, Bio-informatica, Biotechnologie, Chemie, Chemische Technologie of Applied Science.

Disclaimer: Je antwoorden op deze vragenlijst worden anoniem verwerkt en zijn niet te herleiden naar jouw persoon. De resultaten van de vragenlijst worden gedeeld met de opleidingen die zijn aangesloten bij DAS. De resultaten worden maximaal 5 jaar bewaard op de server van DAS.

 

Vragenlijst