DAS heeft in samenwerking met de VNCI en Veiligheid Voorop een serie modules ontwikkeld om veiligheid als basiscompetentie bij (aankomende) medewerkers in de (petro)chemieketen op een hoger niveau te brengen. Dit curriculum wordt ingezet bij de opleidingen Chemische Technologie, maar is ook toepasbaar voor de brede bacheloropleiding Applied Science. Op deze pagina vind je meer informatie over het curriculum en de mogelijkheid om toegang te krijgen tot de documenten.

Inhoud curriculum

Het curriculum bestaat uit twee modules. De eerste module wordt in het tweede jaar van de opleiding gegeven en beslaat voornamelijk twee kennisvelden: General Safety en Behavior and Leadership. General Safety behandelt bekende onderwerpen als brand/explosies en toxicologie en focust op leren observeren en risico’s analyseren. Bij Behavior and Leadership leren studenten de psychologie van veilig gedrag beter te begrijpen en toe te passen.

De tweede module is verdiepend en bedoeld voor derdejaars studenten. Hier ligt de nadruk op Process Safety. Studenten gaan aan de slag om processen te auditen, situaties door te rekenen en een proces veilig te ontwerpen.

Voor elk van de kennisvelden zijn verschillende bestanden beschikbaar: presentaties, syllabi, opgaven, case-beschrijvingen en video’s. Ook is een introductie beschikbaar die aangeeft hoe de modules ingezet kunnen worden in het onderwijs.

Toegang curriculum

De bestanden van het curriculum zijn beschikbaar in een beveiligde Dropbox-map. Docenten van opleidingen binnen DAS en aanverwante mbo-opleidingen kunnen toegang krijgen tot deze map. Vul onderstaand formulier in om uw verzoek om toegang door te geven. U ontvangt dan spoedig een reactie van DAS.

Toegang aanvragen

Achtergrond

Dit project was onderdeel van de zogeheten Safety Deals, een serie veiligheidsplannen voor de chemische industrie als onderdeel van het programma Veiligheid Voorop. Via deze zogeheten Safety Deals investeren bedrijven en de overheid gezamenlijk verder in de veiligheid van de chemieketen.