Dit vragenformulier is bedoeld om de uitkomsten en ervaringen van de visitaties in de periode 2022/2023 te inventariseren. De resultaten worden met elkaar uitgewisseld tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur in december 2023 en worden gebruikt om samen te bekijken of er (gedeelde) uitdagingen zijn die binnen DAS opgepakt moeten of kunnen worden. Alvast bedankt voor het invullen hiervan!

DAS Inventarisatie Visitaties