Namens het bestuur van DAS nodigen we je van harte uit voor het jaarlijkse DAS-etentje. Met dit etentje willen wij jullie hartelijk danken voor de samenwerking en jullie betrokkenheid van het afgelopen jaar. Zonder jullie inzet kan DAS de activiteiten die afgelopen jaar weer gezamenlijk ontwikkeld zijn niet realiseren. Wij hopen jullie dan ook bij het jaarlijkse etentje te ontmoeten.

DAS Etentje 2024