Uitwisselingsbijeenkomst 21 januari 2020

Hierbij nodigen wij jullie van harte uit deel te nemen aan de uitwisselingsbijeenkomst datavaardige professional, die plaats vindt op dinsdag 21 januari 2020 van 10.00 – 16.00 uur te BCN Utrecht Centraal. Verderop op deze pagina kun je je aanmelden.

Deze bijeenkomst biedt de opleidingen onder andere de gelegenheid om per programma het huidige onderwijs op gebied van data-analyse en data-opslag met elkaar uit te wisselen. Ook presenteren we de resultaten van de op dit moment lopende inventarisatie naar de behoefte van het werkveld aan kennis en vaardigheden van professionals op dit gebied.

Programma bijeenkomst
09.30 – 10.00 Inloop en ontvangst
10.00 – 10.45 Presentatie resultaten vragenlijsten
10.45 – 12.00 Werkgroep ronde 1
In groepjes wordt dieper ingegaan op de opleidingsspecifieke resultaten van de vragenlijsten.
12.00 – 12.30 Lunch
12.30 – 14.30 Werkgroep ronde 2
In groepjes worden de resultaten van de vragenlijsten tegen de BoKS van de opleiding gehouden.
14.30 – 15.00 Afsluiting
15.00 – 16.00 Borrel

Een uitnodiging voor deze bijeenkomst is via de e-mail aan de vertegenwoordigers in de Landelijke Opleidingsoverleggen verspreid. We streven ernaar dat er van elke hogeschool per onderwijsprogramma* 1 à 2 vertegenwoordigers aanwezig zijn.

* Applied Science, Bio-informatica, BML, Biotechnologie, Chemie en Chemische Technologie

Ik meld me aan