Het afstuderen is de belangrijkste toets van een hbo-opleiding. Hier wordt immers het eindniveau van de student gemeten. Voor opleidingen binnen DAS houdt dit meestal in dat de student een onderzoeksstage loopt, een verslag schrijft en een presentatie geeft. Maar kan dit ook anders?

Het recent uitgekomen onderzoek van Andriessen et. Al, 2017 (Protocol Verbeteren en Verantwoorden van Afstuderen in het hbo 2.0) geeft aanleiding om het afstuderen en de daarbij behorende toetsen eens goed te evalueren. Vragen hierbij, onder andere, zouden kunnen zijn: toetsen we wel de werkzaamheden die studenten in de praktijk moeten doen genoeg? Toetsen we vaak genoeg? Wat zouden eisen aan verslaglegging moeten zijn?

Enkele opleidingen binnen DAS gaan hier binnenkort met elkaar over in gesprek. De discussie wordt georganiseerd door de Hogeschool Leiden. Neem voor meer informatie contact op met Marja Krosenbrink.